Intrastat

Intrastat je systémem, ve kterém se sbírají a zpracovávají data, která jsou využívána pro vedení statistiky obchodu mezi členskými státy EU. Stručně řečeno, Intrastat sbírá údaje o všech zásilkách, které opustí ČR do členských států a obráceně. Nutno podotknout, že využití tohoto systému je povinné pro všechny členské státy EU, přestože se můžou kritéria pro sběr prvotních údajů měnit. Takto nasbíraná data poté slouží Evropskému statistickému úřadu, potažmo i našemu k vyhodnocení obchodu a hledání nových obchodních příležitostí.

Naše služby týkající se Intrastatu

Nabízíme pomoc v rámci Instrastatu v podobě sběru a zpracování dat a v neposlední řadě také odborné konzultace a poradenství v této oblasti.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky na tel. čísle 773 456 230